Zamknij
REKLAMA

Wydłużenie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych

10:36, 10.06.2020 | materiały partnera

Z dniem 31 marca 2020 roku w życie weszło rozporządzenie Ministra Finansów, które wydłuża terminy ewidencji, sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazywanie do właściwego rejestru jednostki lub organu sprawozdań bądź informacji. Poniżej zestawienie wybranych terminów, które uległy zmianie z powodu trwającej pandemii.

 1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych – termin zamknięcia ksiąg rachunkowych określony w ustawie o rachunkowości powinien nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy. Ze względu na trwającą pandemię wydłużono go jednak o 3 miesiące tj. do 30 czerwca 2020 roku.
 2. Termin ostatecznego zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych jednostki lub placówki kontynuującej działalność – jednostki, których sprawozdanie podlega zatwierdzeniu lub wchodzi w skład sprawozdania, podlegającego zatwierdzeniu są zobowiązane do ostatecznego zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych do 30 kwietnia roku następnego. Termin ten z powodu pandemii uległ wydłużeniu o 60 dni.
 3. Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego – termin jego sporządzenia został wydłużony o 2 miesiące, czyli do 31 maja 2020 roku. Do tej pory jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych powinny zrobić to w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.
 4. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez okres zatwierdzający – normalnie ustawa przewiduje 6 miesięcy od dnia bilansowego na zatwierdzenie sprawozdania finansowego, w związku z trwającą epidemią termin ten został jednak wydłużony o 3 miesiące, czyli do 30 września 2020 roku.
 5. Przekazanie sprawozdań finansowych jednostkom nadrzędnym, jednostkom, których kierownicy są dysponentami środków budżetu państwa drugiego stopnia lub zarządom jednostek samorządu terytorialnego – termin został wydłużony o 60 dni. Jednostki, które powinny to zrobić do 31 marca, miały na to czas do 30 maja.
 6. Przekazanie sprawozdań finansowych wskazanych w § 27 ust. 4, kierownikom jednostek nadrzędnych – nastąpiło wydłużenie terminy o 60 dni, z 15 kwietnia 2020 roku do 14 czerwca
 7. Przekazanie łącznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań finansowych, które nie są włączane do łącznych sprawozdań finansowych, oraz sprawozdań finansowych wymienionych w § 32 ust. 2, do Ministerstwa Finansów – ustawowy termin do 30 kwietnia wydłużono o 60 dni do 29 czerwca 2020 r.
 8. Przekazanie sprawozdań finansowych w postaci dokumentu elektronicznego wskazanych w § 28, do właściwej regionalnej izby obrachunkowej – nastąpiło wydłużenie terminu o 60 dni z 30 kwietnia do 29 czerwca 2020 roku.
 9. Przekazanie skonsolidowanych bilansów jednostek samorządu terytorialnego do właściwej regionalnej izby obrachunkowej w postaci dokumentu elektronicznego – wydłużenie terminu o 60 dni, co spowodowało jego przesunięcie z 30 czerwca na 29 sierpnia.
 10. Przekazanie skonsolidowanych bilansów jednostek samorządu terytorialnego w formie elektronicznej za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych do Ministerstwa Finansów – przesunięcie terminu o 60 dni, z 14 lipca, na 12 września 2020 r.
 11. Publikacja sprawozdań finansowych, wskazanych w § 34 ust. 1, oraz łącznych sprawozdań finansowych wymienionych w § 27 ust. 1 i 4 w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek sporządzających sprawozdania – wydłużenie terminu o 60 dni, z 10 maja na 9 lipca 2020 roku.
 12. Publikacja bilansu budżetu państwa w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – o 60 dni przesunięto termin publikacji bilansu budżetu państwa. W normalnym trybie powinno to nastąpić w terminie do 30 czerwca. Ze względu na pandemię termin ten wyznaczono jednak dopiero na 29 sierpnia 2020 roku.

Prowadzisz firmę na Warszawie i potrzebne Ci biuro rachunkowe - Wilanów to jedna z naszych lokalizacji. Zapraszamy do współpracy. Aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie napisz do nas lub zadzwoń.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA