Zamknij
REKLAMA


1. Administratorem portalu ciechocinek.biz jest firma Biuro Turystyczne Rejs, ul. Zdrojowa 36, 87-720 Ciechocinek, która odpowiada za przechowywanie i bezpieczeństwo danych użytkowników portalu.

2. Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane.

3. Użytkownik, po zarejestrowaniu się, uzyskuje dostęp do wielu użyteczności portalu, w tym: komentarzy wiadomości w poszczególnych serwisach, wyrażania opinii o treściach prezentowanych w ciechocinek.biz, udziału w konkursach, dodawania ogłoszeń . Rejestracja nie jest obowiązkowa.

4. Zgoda użytkowników z polityką prywatności stanowi upoważnienie do przetwarzania ich danych na potrzeby portalu ciechocinek.biz.

5. Administrator oświadcza, że nie udostępnia, ani nie sprzedaje zgromadzonych danych osobom trzecim bez zgody użytkowników.

6. Administrator umożliwia użytkownikom zmianę danych.

7. Wszystkie zgromadzone dane wykorzystywane są do:

8. Kontaktu z Użytkownikiem na potrzeby serwisu ciechocinek.biz.

9. Prowadzenia księgowości

10. Przesyłania Użytkownikowi materiałów informacyjnych, handlowych, newslettera.

11. Administrator oświadcza, że dane Użytkownika mogą być udostępniane upoważnionym organom na podstawie obwiązujących przepisów prawa.

12. Użytkownik zobowiązuje się do posiadanie tylko jednego konta w portalu ciechocinek.biz oraz do nieudostępniania danych dostępowych osobom trzecim.

13. Pozytywne zakończenie rejestracji w portalu, związane z dostępem do wielu użyteczności portalu  skutkuje przesłaniem potwierdzenia na podany przy rejestracji adres e-mail.

14. Na stronach portalu ciechocinek.biz wykorzystywane są narzędzia do gromadzenia danych, niezbędne do sprawnego działania portalu. Są to na przykład pliki Cookies , których portal może używać do rozpoznania użytkowników, którzy wielokrotnie odwiedzają portal oraz do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania ze stron serwisu przez użytkowników.

15. Masz prawo do dostępu do danych, czyli edytowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Twoje dane będą przechowywane do odwołania niniejszej zgody

16. Niniejsza polityka prywatności stanowi integralną część regulaminu.

17. Brak akceptacji przez Użytkownika Polityki Prywatności oznacza brak akceptacji regulaminu.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Biura Turystycznego Rejs


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy w jaki sposób Państwa dane są przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

Ochrona danych osobowych

Klienci korzystający z naszych usług wyrażają zgodę na przetwarzanie Ich danych osobowych w celu zrealizowania zleconego nam zamówienia. Klienci obsługiwani w biurze BT Rejs mają prawo do złożenia zamówienia z podaniem danych osobowych na piśmie.
        Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych pozostanie Biuro Turystyczne Rejs 
Bogdan Bigosiński, 87-720 Ciechocinek, NIP: 891-100-23-67 dalej zwane jako: BT Rejs.
BT Rejs będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia umowy, bądź wykonywaniem złożonego zamówienia, zawartej umowy. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. 
        Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, BT Rejs będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:
 1) w celu realizacji zleconych usług, ( odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że BT Rejs nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie).
 2) w celu przygotowania wstępnej oferty handlowej, założenia profilu/konta na stronach należących do BT Rejs oraz aktywacji usług.
       Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b,c oraz f w przypadku współpracy w celu realizacji umowy lub zamówienia są przechowywane przez okres 6 lat od momentu, w którym zakończył się okres współpracy i zobowiązania wobec BT Rejs zostały spłacone, rozliczone lub przedawnione.
      Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż BT Rejs podmiotom, tj. podmiotom świadczącym usługi na rzecz BT Rejs np. współpracującym portalom rezerwacyjnym, dostawcom usług IT, audytorom, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących BT Rejs i w stosunku do niego.
       Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez BT Rejs opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług przez BT Rejs.
Państwa dane zgromadzone przez BT Rejs mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów BT Rejs oraz przenoszenia danych osobowych.
       Przysługiwać Państwu będzie także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.
 W przypadku udostępnienia przez Państwa dla BT Rejs danych osobowych Państwa klientów, zleceniodawców, pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, zobowiązani są Państwo do poinformowania tych osób:
        1 ) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych dla BT Rejs
         2) o tym, że BT Rejs jest administratorem ich danych osobowych oraz, że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,
         3) o tym, że są Państwo źródłem, od którego BT Rejs pozyskała ich dane.
Rejs ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Rejs dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 


POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU ciechocinek.biz

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej ciechocinek.biz , w tym zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, które obejmują także niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie mojej aktywności na portalu ciechocinek.biz, którego Wydawcą jest Biuro Turystyczne Rejs, ul. Zdrojowa 36, 87-720 Ciechocinek oraz Zaufanych Partnerów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją dowolnym momencie wycofać korzystając z narzędzia dostępnego tutaj, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.