Zamknij
REKLAMAKolejowy_szpital_uzdrowiskowy

Stażysta z PUP - najważniejsze pytania i odpowiedzi

14:38, 20.05.2020 | materiały partnera

Na stażach zdobywa się bezcenną wiedzę praktyczną i merytoryczną dotyczącą wykonywania konkretnego zawodu. Warto dowiedzieć się kilku cennych informacji dotyczących staży z PUP, by podjąć świadomą decyzję, czy chcemy skorzystać z tej opcji.

Urząd Pracy przyznaje nam staż - najważniejsze pytania 

Urzędy Pracy na specjalny wniosek rozpatrują, czy danemu kandydatowi udzielić stażu. Jeśli nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, możemy ruszać do pracy.
Najważniejsze pytania:
1. Czy otrzymam wynagrodzenie za staż z PUP?
Tak. Stażysta otrzymuje tak zwane stypendium stażowe. Jego wysokość wynosi 120 procent zasiłku dla bezrobotnych.
2. Ilu stażystów może przyjąć jeden pracodawca.
Nie więcej niż posiada pracowników w danej firmie. Jeśli jest to działalność jednoosobowa, może przyjąć jednego stażystę.
3. Czy po odbytym stażu pracodawca ma obowiązek zatrudnić stażystę?
Nie. Pracodawca nie ma obowiązku zatrudnienia stażysty po odbytym stażu. Jeśli jednak w umowie z Urzędem Pracy została zapisana taka informacja, wówczas pracodawca jest zobligowany do zatrudnienia stażysty.
4. Ile maksymalnie godzin może pracować stażysta?
Stażysta może maksymalnie pracować 8 godzin dziennie, czyli 40 godzin tygodniowo.
5. Czy w Urzędzie Pracy sprawdzana jest obecność stażysty?
Tak. Pracodawca ma obowiązek raz w miesiącu dostarczyć listę obecności podpisaną przez stażystę.
6. Czy pracując jako stażysta mam prawo do urlopu wypoczynkowego?
Nie. Odbywając staż jako bezrobotny zatrudniony z PUP, nie możemy udać się na urlop wypoczynkowy, jednak nabywamy prawo do takiego urlopu w wymiarze 2 dni, za każde 30 przepracowanych dni.
7. Czy można kilkukrotnie odbywać staż w tej samej firmie?
Tak można, jednak nie na tym samym stanowisku.

Po odbytym stażu otrzymujemy zaświadczenie z PUP, które możemy wykorzystać w trakcie szukania pracy.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA