Zamknij
REKLAMA

Ciechocińska woda z bakteriami z grupy coli!?

12:52, 01.12.2017 | B.B
REKLAMA
Skomentuj
Czy woda z ciechocińskich kranów jest zdatna do spożycia przez ludzi?

W dniu 28.11.2017 r. w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kuj., pobrano do badań laboratoryjnych 3 próbki wody z sieci rozdzielczej - ze stałych monitoringowych punktów zlokalizowanych w Przedszkolu Samorządowych nr 2 w Ciechocinku przy ul. Wierzbowej 10, w Szkole Podstawowej nr 1 w Ciechocinku przy ul. Kopernika 18 oraz Oczyszczalni Ścieków przy ul. Sportowej w Ciechocinku. W dwóch pobranych próbkach wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli w liczbie 1 - 11j.t.k w 100 ml.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kuj. po zapoznaniu się z wynikami badan wody pobranej w dniu 28.11.2017 r. w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego nad jakością wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi z wodociągu miasta Ciechocinek przekazanych w dniu 30.11.2017 r. przez Oddział Laboratoryjny Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kuj. oraz zebranym w sprawie materiałem dowodowym,

stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu miasta Ciechocinek

i nakazuje:

zarządzającemu tym wodociągiem tj.

Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechocinku

przy ul. Nieszawskiej 21

1. unieruchomić wodociąg miasta Ciechocinek oraz podjąć działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnej z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 część A punkt 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989),

2. zapewnić korzystającym z wody z wodociągu miasta Ciechocinek wodę prawidłowej jakości z innego źródła zaopatrzenia, do czasu uzyskania prawidłowej jakości wody, zgodnej z wymaganiami ww. rozporządzenia,

3. przedłożyć sprawozdania z badań jakości wody z wodociągu miasta Ciechocinek o parametrach zgodnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 część A punkt 1 ww, r rozporządzenia po przeprowadzeniu działań naprawczych, 

4. poinformować w sposób skuteczny odbiorców korzystających z wody z wodociągu miasta Ciechocinek o braku przydatności wody do spożycia i całkowitym zakazie korzystania z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

5. decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Całość dokumentu Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim ora  stanowisko  pani prezes  ciechocińskich wodociągów - Wandy Buchalskiej dostępna TUTAJ

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kuj.​ DECYZJA NR 570/17 z 30.11.2017 r.

Obecnie woda w ciechocińskiej sieci wodociągowej jest zdatna do picia lecz może być mocno chlorowana. Zalecamy jednak ostrożność w użytkowaniu wody z kranu i niespożywanie jej bez gotowania.

 

(B.B)
REKLAMA
REKLAMA
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.)

Komentarze (5)

markomarko

7 0

Dlaczego ta informacja tak późno i to w internecie zamiast w formie papierowej na drzwiach do klatek? 19:06, 01.12.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KasiaKasia

7 0

Ja jestem zbulwersowana brakiem informacji o skażeniu wody.nikt nikogo nie informuje- ludzie co się z wami dzieje??? Pani Buchalska już dawno powinna sié pożegnać ze stanowiskiem 22:09, 01.12.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

OskarOskar

6 0

Oczywiście,że tego typu informacje powinny natychmiast być umieszczane przez MPWiK w miejscach publicznych w formie ogłoszenia niezależnie od dalszego działania.Pani Prezes tej instytucji chyba zapomniała o swoich obowiązkach a za to pobiera niemałą kasę. 18:13, 03.12.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

jerzyjerzy

2 0

wszystko jasne -poważna sprawa -możliwy pozew przeciwko nieudolności władz miejskiej spółki,za nie wykonanie poleceń sanepidu i nie poinformowaniu mieszkańców we właściwy sposób/samochód z megafonem,naklejenie informacji w widocznych miejscach itp./co nato burmistrz pani prezes wodociągów nie wykonała polecenia sanepidu. 08:29, 04.12.2017

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

ciech.bizciech.biz

1 0

Co więcej istnieje przecież Samorządowy Informator SMS, który pozwala wysłać informację do każdego, kto taką usługę włączył. Niestety żadnego powiadomienia nie było. 15:27, 04.12.2017


REKLAMA
© ciechocinek.biz | Prawa zastrzeżone