Zamknij
REKLAMA

Kiedy potrzebny jest tłumacz przysięgły? Które instytucje wymagają uwierzytelnienia tłumaczeń?

07:24, 07.07.2020 | materiały partnera

Otwarcie granic pozwala na swobodniejsze podróżowanie oraz możliwość podjęcia pracy w praktycznie dowolnym kraju Europy. Jednak oba te elementy wiążą się niejednokrotnie z koniecznością posługiwania się oficjalnymi dokumentami przygotowanymi w obowiązującym na danym terenie języku urzędowym. Właśnie po to, aby dokumenty takie mogły zostać rzetelnie przetłumaczone i wykorzystane przez polskich urzędników, niezbędny jest tłumacz przysięgły.

Kim jest i czym zajmuje się tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły to specjalista w swej dziedzinie, który złożył bardzo trudny, dwuczęściowy egzamin przed komisją w Ministerstwie Sprawiedliwości, aby potwierdzić swoje kompetencje językowe oraz umiejętności z zakresu przekładu. Taka osoba jest zobowiązana na mocy ustawy do zachowania najwyższych standardów staranności w swojej pracy oraz bezwzględnej poufności.

Tłumacz przysięgły jako wybitny specjalista, zajmuje się tłumaczeń w mowie i piśmie z języka obcego na polski i odwrotnie. Od zwykłego tłumacza różni się poziomem swoich umiejętność, ale przede wszystkim kompetencjami. Różnica pomiędzy tłumaczem przysięgłym a tłumaczem zwykłym polega przede wszystkim na odpowiedzialności, jaką ponosi tłumaczący. Tłumaczenia przysięgłe (https://www.reddotranslations.pl/pl/) może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca w tym zakresie niezbędne uprawnienia oraz potwierdzającą je pieczęć. Zwykłemu tłumaczowi do wykonywania swej pracy wystarczy jedynie odpowiednia znajomość języka oraz umiejętność posługiwania się nim zarówno w mowie, jak i piśmie.

Tłumacz przysięgły zajmuje się przygotowywaniem tłumaczeń takich form prawno-urzędowych, jak m. in.:

 • pisma procesowe oraz dokumenty sądowe,
 • dokumenty administracyjne,
 • wypowiedzi ustne dotyczące na przykład czynności notarialnych albo zeznań przed sądem.

Tłumacz przysięgły jako jedyny ma prawo dokonywać uwierzytelnienia obcojęzycznych odpisów wspomnianych wyżej dokumentów, a także poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonywane przez inne osoby.

Każdy tłumacz przysięgły może działać zarówno na rzecz osób prywatnych, jak i instytucji rządowych oraz pozarządowych. Może więc świadczyć swoje usługi nie tylko klientom indywidualnym, ale również organom państwowym, takim jak np.:

 • sądy,
 • policja,
 • prokuratura,

oraz wszystkim innym organom wymagającym tłumaczeń poświadczonych przez tłumacza przysięgłego.

Kiedy potrzebny jest tłumacz przysięgły?

W kontekście tłumaczeń dokumentów oficjalnych możemy wyróżnić dwie kategorie:

 1. Tłumaczenia zwykłe – są to standardowe tłumaczenia, które nie wymagają angażowania tłumacza przysięgłego i poświadczenia przez niego przekładu, np.:
 • tłumaczenia pism, które nie będą składane w postępowaniu urzędowym,
 • tłumaczenia przepisów prawa służące ich zrozumieniu,
 • tłumaczenia etykiet produktów, które nie są składane do organów.
 1. Tłumaczenia uwierzytelnione – do tej grupy zaliczamy wszystkie tłumaczenia poświadczane przez tłumacza przysięgłego.

Każde tłumaczenie przysięgłe musi zawierać własnoręczny podpis tłumacza przysięgłego wraz z jego danymi osobowymi oraz pieczątką. Tłumaczenie pozbawione tych cech nie zostanie przyjęte przez instytucje, które wymagają tłumaczeń uwierzytelnionych.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA