Zamknij
REKLAMA

Co właściwie oznacza prawo własności

10.41, 27.09.2022 materiał partnera Aktualizacja: 10.41, 27.09.2022
pixabay

Prawo własności oznacza przysługujące komuś prawo do dysponowania własnym mieniem według własnego uznania. Właściciel może korzystać ze swojego mienia, może je przechowywać, może je przenosić, może je niszczyć, a także może je odsprzedawać. Prawo własności jest podstawowym prawem każdej osoby fizycznej oraz prawnej. Gwarantuje ono swobodę działania oraz ochronę przed arbitralnym działaniem państwa. Prawo własności może być ograniczone przez państwo w przypadku, gdy jest to uzasadnione interesem publicznym np. obowiązek płacenia podatków czy też możliwość przeprowadzania przez państwo ingerencji w prywatną własność w celu ochrony środowiska naturalnego.

Prawo własności w kodeksie

Własność jest jednym z podstawowych praw człowieka, a prawo własności jest wyraźnie zdefiniowane w polskim konstytucji. Z art. 21 Konstytucji RP wynika, że: „ Własność osobista jest nienaruszalna. Każdy ma prawo do własności osobistej i do ochrony tej własności przez władze publiczne. Nikt nie może być pozbawiony własności osobistej.” Prawo własności jest chronione przez państwo, które kontroluje jej obrót oraz chroni prawo własności przed zagrożeniami ze strony osób trzecich. Prawo własności jest gwarantowane przez konstytucję, a także przez prawo cywilne i kodeksy Konstytucja chroni prawa własności przed naruszeniami ze strony państwa. Inne artykuły przeczytamy na https://polskie-interesy.pl/category/prawo/ .

Gdzie Państwo nie chroni praw własności

Prawo własności jest często łamane w krajach, w których rządzą komunistyczne lub totalitarne reżimy. W takich krajach państwo kontroluje większość aspektów życia obywateli i ma prawo do ingerowania w ich prywatną własność. Prawo własności jest często łamane także w krajach rozwijających się, w których przywilej posiadania własności przysługuje tylko nielicznym. W takich krajach państwo często ingeruje w prywatną własność obywateli w celu ochrony interesów kolektywnych. Prawo własności jest jednym z najważniejszych praw człowieka i powinno być respektowane przez wszystkie państwa.

Jaka kara za złamanie prawa

W przypadku złamania prawa własności może służyć kara obowiązkowego przeznaczenia, która może zostać nałożona przez Sąd na sprawcę. Sprawca jest obowiązany do oddania łupów osobie, której dobra zostały ukradzione. Jest to kara obowiązkowego przeznaczenia, która nie jest karana prawomocnym wyrokiem sądu, a więc nie ma żadnych konsekwencji karnych. Podsumowując, należy stwierdzić, że przestępstwa przeciwko własności są dość częste, a kary za nie są wysokie. W zależności od rodzaju przestępstwa może grozić kara pozbawienia wolności, kara grzywny lub kara aresztu. Warto pamiętać, że przestępstwa przeciwko własności są ścigane przez organa ścigania właściwe dla konkretnej sprawy i wymagają podejścia prawnego.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%