Zamknij
REKLAMA
Przygotowywanie projektów czynności notarialnych, wniosków wieczystoksięgowych, analiz czynności notarialnych, odbieranie telefonów, rozmowy z klientami, umawianie spotkań, przygotowywanie dokumentów do wysyłki, wynoszenie dokumentów do urzedów.
StPr/22/0022
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Organizowanie zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczanie należności za dostarczone produkty; przygotowywanie produktów do sprzedaży (czyszczenie, sortowanie itp.) i ich wyeksponowanie; informowanie nabywcy o walorach sprzedawanych produktów; pomoc nabywcy przy wyborze produktu; dbanie o czystość i estetykę miejsca sprzedaży; załatwianie reklamacji zakupionych towarów.
StPr/22/0024
data rozpoczęcia pracy od 21.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Udzielanie informacji osobom ubiegającym się o pobyt w Sanatorium. Przyjmowanie rezerwacji.
StPr/21/0783
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 4 400 PLN

Administracyjne wsparcie Kancelarii w postaci wykonywania powierzonych zadań biurowych poprzez: udzielanie informacji klientom, przygotowywanie projektów czynności notarialnych, odbieranie telefonów, prowadzenie systemu komputerowego Kancelarii, umawianie spotkań z klientami, sprawdzanie akt ksiąg wieczystych, przygotowanie i wysyłka korespondencji Kancelarii, rozwożenie dokumentów do właściwych urzędów.
StPr/21/0774
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 3 100 PLN