Zamknij
REKLAMA

Jak rozliczyć ryczałt od najmu prywatnego – zmiany w prawie podatkowym 2019

14:56, 12.03.2019 | artykuł sponsorowany

Już nie trzeba zajmować sobie głowy informowaniem urzędu skarbowego o sposobie rozliczania najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Kiedyś każdy, kto chciał wybrać tę metodę, musiał złożyć oświadczenie w określonym terminie. Ta zasada uległa zmianie, podobnie jak prawo nakładające obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów. Co warto wiedzieć o znowelizowanym prawie podatkowym, które wpływa na rozliczenie PIT 2019 z najmu prywatnego?

Rozliczenie PIT 2019 w przypadku najmu prywatnego – najważniejsza zmiana

Jeszcze w 2018 jeśli podatnik chciał rozliczać się ryczałtem ewidencjonowanym, musiał to zadeklarować do 20 stycznia danego roku podatkowego. W przypadku osób, które zaczęły osiągać przychody z tego tytułu już po rozpoczęciu roku, należało zgłosić tę informację do urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pierwszy raz osiągnięto przychód z najmu. Jeżeli podatnik tego nie zrobił, zakładano, że będzie się rozliczał z pomocą skali podatkowej (stawka 18% i 32%).

Co się zmieniło? Już nie trzeba wysyłać specjalnego oświadczenia, by móc przeprowadzać rozliczenie PIT 2019 metodą ryczałtu. Teraz pierwsza wpłata na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będzie stanowiła formę deklaracji sposobu rozliczenia. Będzie to wyglądało nieco inaczej jedynie w przypadku osób, które pierwszy przychód z tytułu najmu prywatnego uzyskały w grudniu. Wtedy wyboru dokonuje się poprzez złożenie deklaracji PIT-28 Programem PIT Pro 2018/2019 – dzięki temu urząd skarbowy będzie wiedział, że podatnik zdecydował się na ryczałt ewidencjonowany.

Zniesienie obowiązku prowadzenia ewidencji

Na tym nie koniec zmian, które wpływają na rozliczenie PIT 2019 w przypadku najmu prywatnego. Osoby osiągające przychody z tego tytułu, rozliczające się ryczałtem ewidencjonowanym, jeszcze w 2018 musiały prowadzić ewidencję przychodów. Teraz nie muszą już tego robić, jeśli wysokość uzyskiwanych przychodów nie wynika z umowy najmu, która została zawarta w formie pisemnej. Dzięki temu część podatników będzie miała mniej obowiązków w 2019 roku.

Na jakiej deklaracji rozliczysz ryczałt ewidencjonowany?

Bez względu na to, czy osiągasz przychody z tytułu prywatnego najmu, podnajmu, czy dzierżawy, ryczałt ewidencjonowany rozliczysz na deklaracji PIT-28. Co ważne, formularz PIT-28 uzupełniają wyłącznie podatnicy, którzy uzyskali przychód z najmu prywatnego. Osoby, które osiągnęły go z najmu oferowanego w ramach działalności gospodarczej, obowiązują już inne deklaracje.

Wszyscy podatnicy muszą co miesiąc lub co kwartał obliczać wysokość ryczałtu i wpłacać otrzymaną kwotę na rachunek urzędu skarbowego. Mają na to czas do 20 dnia następnego miesiąca. Jedynie grudzień rozlicza się w innym terminie, określonym przez prawo podatkowe jako ostateczna data na rozliczenie PIT 2019. W przypadku PIT-28 termin to 31 stycznia.

Stawka ryczałtu zależna od wysokości przychodów za 2018

Wyróżnia się dwie stawki ryczałtu zewidencjowanego, które mają zastosowanie w przypadku osób osiągających zysk z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy albo innej umowy o podobnym charakterze. W zależności od tego, jak duże przychody podatnik odnotuje, będzie mógł skorzystać ze stawki:

  • 8,5% − dotyczy ona tych osób, których przychody nie były większe niż 100 000 zł; limit ten jest taki sam również dla małżeństw, bez względu na to czy obowiązuje ich wspólność majątkowa, czy nie,
  • 12,5% − stosują ją osoby, których przychód wynosił więcej niż 100 000 zł, ale mniej niż równowartość 150 000 euro. Podatnik płaci wtedy 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł.

Podatnicy mogą się rozliczać ryczałtem w trybie miesięcznym lub kwartalnym. Stawka podatkowa może się zmieniać, w zależności od wysokości przychodów. Dlatego jeśli okaże się, że podatnik w jednym okresie rozliczeniowym przekroczył kwotę uprawniającą go, do skorzystania z niższej stawki podatkowej, to w następnym terminie rozliczeniowym będzie już płacił 12,5% od nadwyżki ponad ustalony limit.  

By ułatwić sobie przeprowadzanie rozliczeń związanych z ryczałtem, najlepiej powierzyć to zadanie aplikacji do PIT, która zrobi to szybko i precyzyjnie. Obecnie programy do PIT oferują taką usługę zupełnie za darmo, dlatego warto skorzystać z tej możliwości.

Przekroczenie limitu

Jeśli podatnik źle określił prawdopodobną wysokość swoich przychodów i zaczął rozliczać się ryczałtem, a w trakcie roku podatkowego przekroczył limit 150 000 euro, nadal rozliczy dany rok na PIT-28. W konsekwencji w następnym roku nie będzie już jednak przysługiwało mu prawo do ryczałtu.

Ryczałt od najmu – z jakich odliczeń można korzystać?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych daje możliwość odliczenia od przychodów pochodzących z prywatnego najmu strat, jakie podatnik poniósł w poprzednich latach z tego samego źródła.

Prawo pozwala też podatnikowi obniżać wysokość przychodu o niektóre koszty, takie jak np. wpłaty na ubezpieczenia społeczne, wydatki na cele rehabilitacyjne lub na użytkowanie sieci internetowej. Pełna lista kosztów, które można odliczyć, została podana w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warto jednak pamiętać, że odliczeń tych można dokonywać wyłącznie wtedy, jeśli nie były one odliczone od dochodu, ani nie zostały uznane za koszty podatkowe na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym. To wszystko trzeba mieć na uwadze, przeprowadzając rozliczenie PIT 2019.

>>> Rozlicz PIT 2019 już dziś! Pobierz Program PIT Pro 2018/2019 lub Wypełnij PIT Online w 5 minut! <<<

Źródło: Portal podatkowy Podatnik.Info oferujący Darmowy Program PIT Pro 2018/2019

(artykuł sponsorowany)
REKLAMA
© ciechocinek.biz | Prawa zastrzeżone