Zamknij
REKLAMA

Walne zgromadzenie CKS Zdrój

18:34, 07.07.2018 | B.B
REKLAMA
Skomentuj

                                                         ZAPROSZENIE

 

              Zarząd CKS ”Zdrój” Ciechocinek zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia

 

i  sympatyków na  : 

 

 

                                      WALNE  ZGROMADZENIE

                                 STOWARZYSZENIA CKS „ZDRÓJ”

                                  W DNIU 12.07.2018 R. GODZ. 18.00*

                               CIECHOCINEK  UL. TRAUGUTTA 5

                                            HOTEL  AMAZONKA

  

                                                                                                         

                                                            PORZĄDEK OBRAD :

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia .

2. Wybór Przewodniczącego obrad.

3. Stwierdzenie quorum .

4. Wybór sekretarza obrad.

5. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Przyjęcie porządku obrad .

7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej  oraz  Komisji Uchwał i Wniosków.

8. Przedstawienie  sprawozdanie z działalności statutowej za rok 2017

     wraz z sprawozdanie finansowe za rok  2017   Zarządu CKS ”Zdrój”.

9. Przedstawienie   Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok  2017 r.

10. Dyskusja.

11. Podjęcie uchwał o przyjęciu sprawozdań  i udzieleniu absolutorium członkom Zarządu

       Klubu.

12.Podjęcie uchwały o  pokrycie straty z roku 2017 przyszłym zyskiem.

13.Wybory zarządu .

13. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej i organizacyjnej klubu . 

14.  Dyskusja .

15. Wolne wnioski i sprawy wniesione .

   16. Przyjęcie uchwał i wniosków .

   17. Zakończenie obrad .

 

*Zgodnie z zapisami statutu w przypadku braku kworum w pierwszym terminie

po pół godzinie Walne zbiera się w drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków.

 

 

                                                                  Prezes  Zarząd

                                                        Zbigniew Puszczałowski

(B.B)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© ciechocinek.biz | Prawa zastrzeżone